menu

Welkom op de website van

antroposofisch medisch centrum sterre der zee

Sterre der Zee is een eerstelijns gezondheidscentrum in Scheveningen, waar de inzichten vanuit de antroposofie worden verbonden aan de reguliere geneeskunde.

Informatie huisarts

Spreekuur volgens afspraak, dagelijks

Assistente Sevda Özdemir is bereikbaar van van 8.00-11.00 uur en van 13.45-15.45 uur.
Voor afspraken, visite aanvragen en recepten graag bellen voor 11.00 uur.

070 358 6678

Telefonisch spreekuur

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 11.00-11.30 uur

Spoedcontact

In geval van spoed (levensbedreigend) : bel 112

Voor spoed overdag (8-17 uur) : bel 070 358 6678 en druk op 1

Voor overige spoed (17-8 uur en in weekeinde) :
HADOKS 070 346 9669

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal kunt u de volgende zaken zelf regelen:

  • Aanvragen herhaalrecepten
  • Inzage laboratorium-uitslagen
  • E-consult
  • Inzage dossier
We zijn verhuisd!

Per 11 april zijn we gestart aan de dr Lelykade 68 : antroposofisch medisch centrum de Lichter. We verwelkomen u graag in ons nieuwe pand.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website www.delichter.nl maar voorlopig vindt u alle informatie over de praktijk nog op de website van Sterre der Zee.

We gaan verhuizen!

De artsen en therapeuten van Sterre der Zee gaan verhuizen naar Antroposofisch Medisch Centrum de Lichter. Dokter van Gend ( praktijk de Zilverberk) verhuist ook naar de Lichter. Op de nieuwe lokatie gaan de huisartsen intensief samenwerken maar we houden onze eigen telefoonnummers.

Ons nieuwe adres is Dr. Lelykade 68, 2583 CM Den Haag, ons eigen telefoonnummer: 070-358 6678.

Dinsdag 11 april 2023 (na het paasweekend) gaan beide praktijken open in het nieuwe centrum. Van dinsdagmiddag 4 april tot en met vrijdag 7 april zijn beide praktijken gesloten voor de verhuizing.

Dokters Res en Hablé (Bankastraat 60) nemen voor spoedgevallen waar. Hun telefoonnummer is 070–350 3300.

Tussen 21 en 28 maart krijgen de patiënten van dokter Korte een brief met alle informatie thuisgestuurd. Als u geen brief ontvangen heeft, kunt u die hier ook downloaden.

verhuizing-sterre-der-zee.pdf

Actueel

Een nieuw pand!Kunt u ons helpen?

Na jaren met dromen, ideeën en plannen, is het nu echt zo ver: Vanaf 1 maart 2022 hebben we een nieuw pand voor de antroposofische huisartsen en therapeuten in Den Haag:

We gaan naar de Dr. Lelykade 68 aan de haven!

Op deze nieuwe plek gaan José Korte (Sterre der Zee) en Christine van Gend (de Zilverberk) samenwerken. Ook de fysiotherapie, diëtiste en kunstzinnige therapie krijgen hier een plek. Op de bovenverdieping vestigt de heer Jawad Karimi, apotheker van apotheek den Heijer en apotheek Scheveningen, een nieuwe apotheek. De Rabobank is vorig jaar vertrokken uit het pand, dus er moeten spreekkamers, behandelkamers, assistenteruimtes en een wachtkamer gebouwd worden, voordat wij onze intrek in dit pand kunnen nemen.

Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen de afgelopen tijd, is het niet eenvoudig voor huisartsen om betaalbare ruimte te vinden in een grote stad als Den Haag en we zijn dan ook erg blij dat het ons uiteindelijk gelukt is, maar de kosten voor de verbouwing zijn fors: op dit moment is onze schatting van deze kosten € 400.000. Deze uitgaven komen helemaal voor onze eigen rekening. De stichting Sterre der Zee wil ons daarom helpen en is een schenkingsactie gestart om bij te dragen aan de kosten van deze verbouwing. En daarvoor vragen we uw hulp.

Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom!

Via bovenstaande link krijgt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de realisering van deze nieuwe plek voor de antroposofische geneeskunde in Den Haag.

U kunt ook rechtstreeks een bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL11 INGB 0005143441 t.a.v. Stichting Sterre der Zee o.v.v. “Het nieuwe pand”.

Via de websites houden we u op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing.

We hopen dat we aan het eind van 2022 kunnen verhuizen, maar dat hoort u uiteraard per brief van ons.

José Korte, huisarts
Christine van Gend, huisarts
Lilian van Raalte, voorzitter stichting Sterre der Zee

Stichting Sterre der Zee IBAN : NL11 INGB 0005143441


Augustus 2021

Sinds half augustus is dokter Cecile van der Krogt gestart als huisarts-waarnemer. Ze is in 2020 afgestudeerd als huisarts en gaat in september starten met de opleiding tot antroposofisch arts. We zijn blij hiermee een collega te hebben gevonden die zich wil gaan verdiepen in de antroposofische geneeskunde.

In principe werkt dokter Van der Krogt op donderdag en vrijdag en soms, in de weken van haar opleiding, op maandag.


Mei 2021

Na 8 jaar bij ons te hebben gewerkt is Susanne van Tuijl sinds 1 mei niet meer werkzaam in Sterre der Zee. Ze heeft besloten in haar woonplaats Leiden in therapeuticum de Lemniscaat te gaan werken. We willen haar succes wensen met haar nieuwe werk en danken voor al haar werk in Sterre der Zee de afgelopen jaren.

Na onze vakantie (tot 25 mei) start op de donderdagen en vrijdagen Barbara Stravers als huisarts-waarnemer in de praktijk. Jose Korte zal voortaan op maandag, dinsdag en woensdag werken. Op donderdag heeft ze haar vrije dag en vrijdag zal ze voor andere praktijkzaken op de praktijk zijn.

Verder zijn we blij dat vanaf 1 juni een nieuwe fysiotherapeut ons team komt versterken: Caro Simonis zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn voor fysiotherapie en massage.