menu

Welkom op de website van

antroposofisch medisch centrum sterre der zee

Sterre der Zee is een eerstelijns gezondheidscentrum in Scheveningen, waar de inzichten vanuit de antroposofie worden verbonden aan de reguliere geneeskunde.

Informatie huisarts

Spreekuur volgens afspraak, dagelijks

Assistentes Alisa Nargy en Sevda Özdemir zijn bereikbaar van 08.00-13.00 uur.
Voor afspraken, visite aanvragen en recepten graag bellen voor 11.00 uur.

070 358 6678

Telefonisch spreekuur

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 11.00-11.30 uur

Spoedcontact

In geval van spoed (levensbedreigend) : bel 112

Voor spoed overdag (8-17 uur) : 06 1340 9590

Voor overige spoed (17-8 uur en in weekeinde) :
HADOKS 070 346 9669

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal kunt u de volgende zaken zelf regelen:

  • Aanvragen herhaalrecepten
  • Inzage laboratorium-uitslagen
  • E-consult
  • Inzage dossier
Kerstvakantie

Gelukkig lijkt het erop dat we zonder lockdowns of griepepidemie de kerstdagen in gaan dit jaar. Het is tijd om even vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. De verbouwing aan de dr. Lelykade vordert gestaag.

We kunnen in de loop van het voorjaar verhuizen naar onze nieuwe locatie.

Via de schenkingsactie die de Stichting Sterre der Zee voor ons organiseert, hebben we ruim 15.000 euro van patiënten, familie en collega's mogen ontvangen. We zijn u hier zeer dankbaar voor. Met deze schenkingen kunnen we ons nieuwe pand tot een fijn centrum verbouwen, waarin het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren belangrijk zal zijn.

Tot slot zijn ook wij toe aan een weekje kerstvakantie.

De praktijk is gesloten van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari.

Op 2 januari om 8.00 uur zijn we weer bereikbaar. Wij vragen om alleen de waarneming te bellen voor zaken die echt niet kunnen wachten tot 2 januari. Voor een herhaling van uw 3-maandelijkse vaste medicatie kunt u ook even contact opnemen met uw apotheek. Alle waarneming gaat deze week via:

Huisarts om de Hoek
Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
070 - 3503300
https://huisartsomdehoek.nl

We wensen u allen mooie kerstdagen
en een goed en gezond 2023!

Actueel

Een nieuw pand! Kunt u ons helpen?

Na jaren met dromen, ideeën en plannen, is het nu echt zo ver: Vanaf 1 maart 2022 hebben we een nieuw pand voor de antroposofische huisartsen en therapeuten in Den Haag:

We gaan naar de Dr. Lelykade 68 aan de haven!

Op deze nieuwe plek gaan José Korte (Sterre der Zee) en Christine van Gend (de Zilverberk) samenwerken. Ook de fysiotherapie, diëtiste en kunstzinnige therapie krijgen hier een plek. Op de bovenverdieping vestigt de heer Jawad Karimi, apotheker van apotheek den Heijer en apotheek Scheveningen, een nieuwe apotheek. De Rabobank is vorig jaar vertrokken uit het pand, dus er moeten spreekkamers, behandelkamers, assistenteruimtes en een wachtkamer gebouwd worden, voordat wij onze intrek in dit pand kunnen nemen.

Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen de afgelopen tijd, is het niet eenvoudig voor huisartsen om betaalbare ruimte te vinden in een grote stad als Den Haag en we zijn dan ook erg blij dat het ons uiteindelijk gelukt is, maar de kosten voor de verbouwing zijn fors: op dit moment is onze schatting van deze kosten € 400.000. Deze uitgaven komen helemaal voor onze eigen rekening. De stichting Sterre der Zee wil ons daarom helpen en is een schenkingsactie gestart om bij te dragen aan de kosten van deze verbouwing. En daarvoor vragen we uw hulp.

Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom!

Via bovenstaande link krijgt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de realisering van deze nieuwe plek voor de antroposofische geneeskunde in Den Haag.

U kunt ook rechtstreeks een bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL11 INGB 0005143441 t.a.v. Stichting Sterre der Zee o.v.v. “Het nieuwe pand”.

Via de websites houden we u op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing.

We hopen dat we aan het eind van 2022 kunnen verhuizen, maar dat hoort u uiteraard per brief van ons.

José Korte, huisarts
Christine van Gend, huisarts
Lilian van Raalte, voorzitter stichting Sterre der Zee

Stichting Sterre der Zee IBAN : NL11 INGB 0005143441


Augustus 2021

Sinds half augustus is dokter Cecile van der Krogt gestart als huisarts-waarnemer. Ze is in 2020 afgestudeerd als huisarts en gaat in september starten met de opleiding tot antroposofisch arts. We zijn blij hiermee een collega te hebben gevonden die zich wil gaan verdiepen in de antroposofische geneeskunde.

In principe werkt dokter Van der Krogt op donderdag en vrijdag en soms, in de weken van haar opleiding, op maandag.


Mei 2021

Na 8 jaar bij ons te hebben gewerkt is Susanne van Tuijl sinds 1 mei niet meer werkzaam in Sterre der Zee. Ze heeft besloten in haar woonplaats Leiden in therapeuticum de Lemniscaat te gaan werken. We willen haar succes wensen met haar nieuwe werk en danken voor al haar werk in Sterre der Zee de afgelopen jaren.

Na onze vakantie (tot 25 mei) start op de donderdagen en vrijdagen Barbara Stravers als huisarts-waarnemer in de praktijk. Jose Korte zal voortaan op maandag, dinsdag en woensdag werken. Op donderdag heeft ze haar vrije dag en vrijdag zal ze voor andere praktijkzaken op de praktijk zijn.

Verder zijn we blij dat vanaf 1 juni een nieuwe fysiotherapeut ons team komt versterken: Caro Simonis zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn voor fysiotherapie en massage.