menu

Een nieuw pand - Een nieuwe toekomst 

Zoals u weet zijn wij in 2022 een schenkingsactie gestart ten behoeve van de kosten van de verbouwing van Werkgemeenschap AMC de Lichter. Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdragen en inzage geven in wat er met uw bijdragen gebeurt.

Hierbij vindt u een overzicht van de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de verbouwing van het gezondheidscentrum.

Bekostiging-verbouwing.pdf

We hebben al vele schenkingen mogen ontvangen ten behoeve van de Werkgemeenschap AMC De Lichter, zowel van particulieren als van de Stichting Phoenix en de Stichting Woonruimte voor ouderen/ Novalis in het overzicht aangeduid als St WvO. Ook is er veel schenkgeld gegenereerd tijdens de kunstmarkt en de veiling die door bevriende kunstenaars voor de Werkgemeenschap AMC De Lichter werd georganiseerd.

Daarnaast is de Werkgemeenschap AMC De Lichter drie leningen aangegaan:

  • Eén lening (door huisarts Van Gend) is een langlopende rentevrije lening, specifiek bedoeld voor de waarborgsom van de huur en wordt pas afgelost bij het einde van de huur of haar pensionering.
  • De tweede lening is van een particulier. Deze lening moet in termijnen worden afgelost vóór 01-01-2025. De rente wordt betaald vanuit de exploitatierekening van de Werkgemeenschap AMC De Lichter.
  • De derde lening betreft een lening door de Stichting Woonruimte voor Ouderen/ Novalis. De Werkgemeenschap AMC De Lichter is in gesprek met het bestuur van deze stichting over de aflossing van deze lening.

De Werkgemeenschap AMC De Lichter heeft in de exploitatie weinig ruimte voor aflossing van de leningen. Wel is inmiddels, dankzij de schenkingen, een bedrag van € 29.375,- beschikbaar om aan een deel van de verplichtingen te voldoen.

Stichting Sterre der Zee streeft er naar vóór eind 2024 de resterende ruim € 10.000,-, benodigd voor de aflossing van de particuliere lening, mogelijk te maken. Dankzij uw steun zijn we hiervoor al op de goede weg! Uw bijdragen blijven daarom zeer welkom.

Ook op de langere termijn blijft uw steun van belang voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de van de Stichting Woonruimte voor ouderen/Novalis ontvangen lening.

Nogmaals hartelijk dank voor alle steun!

We houden u op de hoogte!

Kunt u ons financieel steunen?

De Stichting Sterre der Zee is een schenkingsactie begonnen en iedere kleine of grote bijdrage is van harte welkom!

Bijdragen kan op verschillende manieren.

  • Met een overschrijving naar rekeningnummer NL11INGB0005143441 t.a.v. Stichting Sterre der Zee onder vermelding van “Het nieuwe pand”.
  • Met een akte voor een periodieke gift. Dit kan een notariële akte zijn of een overeenkomst met de stichting Sterre der Zee. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor de informatie van de belastingdienst.
  • Met een legaat. U kunt er voor kiezen om de Stichting Sterre der Zee op te nemen in uw testament. Op de website Toegift.nl vindt u meer informatie hierover. Deze website wordt gemaakt door de stichtingen van Nederland, maar de aanwijzingen gelden ook voor een kleine stichting als die van ons.

De Stichting Sterre der Zee heeft een ANBI-status. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. Als u vragen heeft over deze schenkingsactie of uw mogelijkheden tot een bijdrage wilt bespreken met het bestuur van de stichting dan kunt u contact opnemen met de voorzitter mw. Lilian van Raalte () of met bestuurslid dhr. Christiaan Eckhart ().

Natuurlijk houden we u via de website op de hoogte van de vorderingen met de verbouwing.