menu

Uitgangspunten 

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is, dat bij de mens lichaam, ziel en geest wel van elkaar worden onderscheiden, maar tevens als een niet te scheiden geheel worden gezien.

Aan dit uitgangspunt wordt recht gedaan doordat in het centrum een samenwerkingsverband bestaat tussen mensen met verschillende beroepen in de gezondheidszorg. De medewerkers in het team zijn zowel regulier als antroposofisch opgeleid en ze kunnen, indien dat gewenst is, samenwerken en afstemmen. De lijnen zijn kort en met elkaar kan een zo volledig mogelijke zorg geboden worden.

Hierbij wordt uitgegaan van zelfgenezend vermogen in de mens. Vanuit respect daarvoor wordt er in de behandeling naar gestreefd om dit zelfgenezend vermogen te wekken.