menu

José Korte 

Huisartsen  

Wat is antroposofische huisartsenzorg?

Antroposofische artsen doen alle verrichtingen die u gewend bent van een huisarts. Daarbij gaan wij ervan uit dat een mens meer is dan enkel zijn/haar (zieke) lichaam. We verruimen de geneeskunde met de psychische, geestelijke kant van de mens zonder als psycholoog of therapeut op te treden.

Antroposofische huisartsen kijken vooral naar de ontwikkelingsweg van hun patiënten, omdat die ontwikkeling mede uitmaakt of er sprake is van ziek-zijn of niet. We kijken zeker ook naar de wijze waarop de patiënt zijn/haar lichaam gebruikt en of daar misschien eenzijdigheden in zitten waardoor het lichaam 'ontstemd' is geraakt. Samen met de patiënt zoeken we zo naar een oplossing van of een antwoord op de problemen.

De antroposofische geneeskunde blijkt heel nauw aan te sluiten bij wat mensen zelf aan hun lijf en leven ervaren. Patiënt én arts kunnen zich daarom gemakkelijk thuis voelen in de antroposofische geneeskunde. Vaak vragen de antroposofische huisartsen niet alleen naar de lichamelijke factoren, maar ook naar verschijnselen als slaap, eetlust, concentratie of spanningen. Ook relaties, werk of werkeloosheid, een levensdoel, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen kunnen van belang zijn en dus ter sprake komen. Adviezen over een gezondere levenswijze kunnen ook aan de orde komen in het gesprek met de arts.

Meer informatie vindt u op:

José Korte

Ik ben opgeleid als regulier huisarts. Daarnaast heb ik de opleiding tot antroposofisch arts gevolgd. Aansluitend heb ik een jaar in het antroposofische ziekenhuis 'Zeylmans van Emmichhovenkliniek' te Bilthoven gewerkt. Sinds 1993 heb ik een huisartsenpraktijk in Den Haag in de Stevinstraat en vanaf 2006 in Antroposofisch Medisch Centrum Sterre der Zee.