menu

Klachtenregeling 

Huisarts  

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorgaanbieders (WKKGZ)

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw arts. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de assistente of een afspraak maken op het spreekuur.

Wanneer u ontevreden bent, stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Wanneer ik op
de hoogte ben van uw onvrede, dan kunnen we proberen het samen voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met mij niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Daarbij kan de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris helpen. Onze klachtenfunktionaris is mevrouw Versteegh.

Onze klachtenfunktionaris is te bereiken op telefoonnummer 06-22103966.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen tussen u en mij. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als we er met hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, zal ik in een schriftelijke mededeling mijn reactie op de klacht aan u laten weten.

Als u het met die mededeling niet eens bent, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Zorggeschil. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt uvinden op de website van Stichting Zorggeschil ( www.zorggeschil.nl ) .

Tuchtrecht

Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege.

Zie voor meer informatie: