menu

GZ psycholoog 

Antroposofisch psychotherapeut  

Wat is heerlijker dan goud? Het licht.
Wat is verkwikkender dan licht? Het gesprek.”
-Goethe-

Els van Beek
GZ psycholoog, antroposofisch psychotherapeut
Praktijkadres: Raphaëlhuis
Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag

06 1480 6310

Mededeling

Graag wil ik hierbij laten weten dat ik met de praktijk naar een andere locatie ben verhuisd.

Ik blijf verbonden aan het Antroposofisch Medisch Centrum, Sterre der Zee, maar mijn praktijkkamer is nu in het Raphaëlhuis, Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag.

U kunt ook op de website kijken:

Wat is antroposofische psychotherapie?

Vanuit een antroposofisch mensbeeld wordt de mens gezien als een wezen in ontwikkeling, bestaande uit lichaam, ziel en geest, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Psychische problemen kunnen zo vanuit een andere invalshoek benaderd worden, wat andere mogelijkheden voor behandeling biedt.

Het gesprek is middel in de therapie, maar ook kunnen praktische oefeningen onderdeel van de behandeling zijn. In het eerste gesprek wordt wederzijds kennis gemaakt en het doel van de behandeling vastgesteld. Vervolgens wordt individueel afgestemd hoe de behandeling gericht zal zijn. De levensloop kan thema zijn, maar ook de actuele situatie of een specifiek vraagstuk, steeds met als doel om de ziel te verzorgen en de ontwikkeling op gang te brengen.

Het werken in een Antroposofisch medisch centrum heeft als mogelijkheid dat er een behandelplan gemaakt kan worden in samenwerking met de arts en andere therapeuten, waardoor recht gedaan wordt aan het uitgangspunt dat een mens een geheel is van lichaam ziel en geest. In een multidisciplinair team kan gestreefd worden naar een zo volledig mogelijke zorg, waardoor het zelfgenezend vermogen van mensen optimaal gewekt kan worden.

Meer informatie vindt u op:

Studie en werkervaring

Ik ben GZ (Gezondheidszorg) psycholoog en BIG (Beroepen individuele gezondheidszorg) geregistreerd. Ook heb ik de postacademische opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie gevolgd.

Ruim 15 jaar werkte ik in de jeugdhulpverlening in Den Haag en sinds 1997 in de Antroposofische gezondheidszorg. Ik heb in verschillende therapeutica in Nederland gewerkt, en sinds mei 2006 ben ik verbonden aan Sterre der Zee in Scheveningen.

Duur consult

45 minuten – 60 minuten

Veranderingen in de GGZ

Per januari 2014 is ons zorgstelsel veranderd en is er geen sprake meer van eerste en tweedelijns GGZ, maar van Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Voor meer informatie over de Basis GGZ kunt u kijken op de website van de GZ - psychologen:

In de Basis GGZ zijn vier behandeltrajecten mogelijk waar de arts u naar kan verwijzen. Gebaseerd op een DSM IV classificatie wordt de zorgzwaarte gekozen.

  • Basis GGZ Kort (BK): 300 minuten - € 472,65 ( 5 consulten)
  • Basis GGZ Middel (BM): 500 minuten - € 805,34 ( 8 consulten)
  • Basis GGZ Intensief (BI): 750 minuten - € 1.262,82 (12 consulten)
  • Basis GGZ Chronisch (BC): 750 minuten - € 1.165,48 (12 consulten)
  • Onvolledig behandeltraject: max 120 minuten - € 192,92 (2 consulten)

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden:

kwaliteitsstatuut.pdf

Tarief

Bij het vaststellen van mijn tarief ben ik gebonden aan de voorschriften van de NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (gesprek) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie e.d.)

Per consult zal ik 50 minuten contacttijd en 10 minuten verwerkingstijd in rekening brengen en het tarief is € 90,- per keer.

Vergoeding

Bewust heb ik er voor gekozen om geen contracten met verzekeraars af te sluiten omdat ik denk dat ik zo uw privacy het beste kan beschermen en mijn vrijheid zo veel mogelijk kan behouden.

Meer informatie hierover kunt u vinden op:

Wanneer u een restitutiepolis heeft is, na de betaling van het eigen risico, volledige vergoeding mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van een arts nodig.

Omdat ik gecertificeerd lid ben van de NVAP, Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie, kan vergoeding ook mogelijk zijn via een aanvullende verzekering. Tarief hiervoor is € 85,-.

Mocht een eventuele eigen bijdrage een probleem zijn dan bespreek ik het graag met u zodat we dat kunnen oplossen.

Tarief voor degenen die zelf betalen is variabel tussen € 85,- en € 60,-

Aanmelding

Na aanmelding wordt binnen twee of drie werkdagen contact met u opgenomen. De wachttijd bedraagt twee tot drie maanden.

Privacy

Naast informatie op de factuur dienen zorgverleners per januari 2014 registratiegegevens aan te leveren aan DIS, een database van de overheid.

Om uw privacy te beschermen is er de mogelijkheid om een privacyverklaring te tekenen, zoals die beschikbaar is gesteld door de NZA. Deze verklaring zal ik opnemen in uw dossier en u kunt deze meesturen met de factuur naar de zorgverzekeraar omdat ik geen diagnostische gegevens op de factuur vermeld.

Betaling

Door de verzekeraar zal niet meer per consult, maar per traject vergoeding plaats vinden. Per maand zal ik een voorschot-nota toesturen en aan het einde van een traject krijgt u een verzamelnota die bij de verzekering gedeclareerd kan worden.

De wijze van betalen kunnen we zo nodig bespreken.

Registratie/lidmaatschap

  • BIG geregistreerd GZ psycholoog (Gezondheidszorg psycholoog)
  • Registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • Gecertificeerd lid NVAP, (Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie)