menu

Welkom op de website van

antroposofisch medisch centrum sterre der zee

Sterre der Zee is een eerstelijns gezondheidscentrum in Scheveningen, waar de inzichten vanuit de antroposofie worden verbonden aan de reguliere geneeskunde.

Spoedcontact

In geval van spoed (levensbedreigend) : bel 112

Voor spoed overdag (8-17 uur) : 06 1340 9590

Voor overige spoed (17-8 uur en in weekeinde) :
HADOKS 070 346 9669

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is, dat bij de mens lichaam, ziel en geest wel van elkaar worden onderscheiden, maar tevens als een niet te scheiden geheel worden gezien.

Aan dit uitgangspunt wordt recht gedaan doordat in het centrum een samenwerkingsverband bestaat tussen mensen met verschillende beroepen in de gezondheidszorg. De medewerkers in het team zijn zowel regulier als antroposofisch opgeleid en ze kunnen, indien dat gewenst is, samenwerken en afstemmen. De lijnen zijn kort en met elkaar kan een zo volledig mogelijke zorg geboden worden.

Hierbij wordt uitgegaan van zelfgenezend vermogen in de mens. Vanuit respect daarvoor wordt er in de behandeling naar gestreefd om dit zelfgenezend vermogen te wekken.

Actueel

4 mei 2020

Mededelingen i.v.m. corona

Nu de huisartsen en therapeuten weer langzaam meer mensen in de praktijk gaan zien, willen we u op een aantal regels wijzen.

  • Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft.
  • Als u verkouden of grieperig bent, hoest of benauwd bent, kom dan NIET naar de praktijk.
  • Kom alleen naar de praktijk. Begeleiders dienen buiten te wachten.
  • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.
  • Reinig uw handen na binnenkomst met reinigingsgel die u in de wachtkamer vindt.
  • Kom zo kort mogelijk vóór uw afspraak en ga nadien meteen weer weg.
  • Houdt in de algemene ruimtes 1,5 m afstand tot anderen.
  • Het kan zijn dat u in een andere ruimte moet wachten, om voldoende afstand te kunnen houden tot mede-wachtenden. U krijgt daar informatie over bij het maken van de afspraak.
  • Wij plannen onze afspraken ruimer zodat er zo min mogelijk wachttijden zijn.

Nadere informatie

Antroposofische gezondheidscentra in Zuid-West Holland

Voor meer informatie over antroposofische geneeskunde kunt u kijken op de volgende sites:

Informatie over vergoedingen door verzekeraars vindt u op de volgende site: