menu

Zorgtraject 

Consultatiebureau en kinderspreekuur  

Welke zorg kun je bij ons verwachten?

1. Prenataal consult

De zorg voor je kind begint al tijdens je zwangerschap. Wij bieden hiervoor een prenataal consult aan met de verpleegkundige, idealiter in het tweede trimester van je zwangerschap. Tijdens dit consult bespreken we een gezonde zwangerschap en geboorte. Hierbij komen o.a. borstvoeding, kleding, het belang van omhulling en warmte, natuurlijke geneesmiddelen ter ondersteuning van de zwangerschap en de baby, en ook het herstel van de moeder na de bevalling aan de orde.

Ook geven wij uitleg over onze zorg en is er ruim tijd voor het beantwoorden van vragen.

Voor medische vragen en advies over prenatale vaccinatie (22-weken prik), bieden wij je een prenataal consult aan bij de arts.

2. Antroposofisch consultatiebureau

Door regelmatige controles bij ons consultatiebureau vanaf de geboorte, volgen wij de gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind.

Wij geven voorlichting over gezonde (biologisch-dynamische) voeding, slapen, ritme, warmte en verzorging, opvoeding, gezondheid, spelen, veiligheid en omgeving.

Wij denken met je mee bij allerlei kinderkwaaltjes, zoals krampjes, buikpijn, koorts, verkoudheid, oorpijn, allergie of overgevoeligheid. Indien nodig kan de arts (antroposofisch) medicatie voorschrijven of verwijzen wij uw kind door naar de huisarts, specialist of (antroposofisch) therapeut.

Vanuit de antroposofische geneeskunde bieden wij de mogelijkheid voor euritmietherapie, uitwendige therapie, spraaktherapie, creatieve therapie of ritmische massage.

Ook is er ruimte voor andere vormen van complementaire therapie zoals bijvoorbeeld: osteopathie, bioresonantie, mesologie en homeopathie.

De ogen worden regelmatig gecontroleerd d.m.v. de gestandaardiseerde visus testen.

Let op: wij bieden geen gehoorscreening aan. Dit wordt je vanuit het reguliere consultatiebureau aangeboden. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Wij ondersteunen borstvoeding volgens de richtlijnen van de WHO. Voor extra ondersteuning bieden wij je lactatiekundige consulten bij onze verpleegkundige, die tevens lactatiekundige is. Ook bij vragen over kunstvoeding krijgt kun je bij ons terecht.

Wij bieden het rijksvaccinatieprogramma aan. Vaccinatie roept bij veel ouders vragen op. Deze beantwoorden wij graag. We helpen je om een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van de vaccinaties en om een persoonlijk vaccinatieschema op te stellen. Tijdens het tweede bezoek op ons consultatiebureau is hier een speciaal consult voor ingepland. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij je naar: Links en literatuur.

3. Kinderspreekuur

Vanaf de leeftijd van 5 jaar (na de consultatiebureau periode) bieden wij je het kinderspreekuur waar je met ons kan spreken over diverse aspecten van de ontwikkeling van je kind zoals: gezondheid, voeding, angsten, sociale en lichamelijke ontwikkeling, vaccinatie, hoogsensitiviteit, temperament, gezonde leefomgeving. Ook specifieke medische vragen kunnen worden besproken.

Je kan denken aan gesprekken bij ons kinderspreekuur bij ontwikkelingsmomenten van je kind zoals:

  • rond 6 jaar; schoolrijpheid en afsluiting kleuterperiode
  • rond 9 jaar; kind van 9 (overgang fantasie naar werkelijkheid) en 9-jaars vaccinatie DTP & BMR
  • rond 12 jaar; afsluiting basisschooltijd en schoolkeuze, pre-pubertijd en vaccinatie HPV en meningokokken vaccinatie

Op welke leeftijd vinden de consulten plaats?

Het prenataal consult vindt plaats tijdens je zwangerschap.

Na de geboorte van je kind komt de verpleegkundige op huisbezoek.

Vervolgens kom je in het eerste levensjaar van je kind gemiddeld 8 keer naar ons consultatiebureau. Naarmate je kind ouder wordt, wordt dit steeds minder.

Rond de leeftijd van 4½ jaar is er een afsluitend consult en ronden we de consultatiebureauperiode af.

Vervolgens kan je de kindzorg bij ons voortzetten bij het Kinderspreekuur, tot en met de leeftijd van 12 jaar.

Zie onderstaand basisschema:

0e levensjaar bij wie bijzonderheden
Prenataal huisbezoek verpleegkundige
Prenataal arts indien gewenst, bijv. voor 22-wk vaccinatiegesprek
1e levensjaar
ca 14 dagen huisbezoek verpleegkundige
1 maand verpleegkundige + arts eerste consult arts
2 maanden verpleegkundige + arts vaccinatiegesprek bij arts
3 maanden verpleegkundige + arts
4½ maand verpleegkundige
6 maanden verpleegkundige+ arts
7½ maand verpleegkundige
9 maanden verpleegkundige + arts
2e levensjaar
1 jaar verpleegkundige +arts
15 maanden verpleegkundige
18 maanden verpleegkundige +arts
3e levensjaar
2 jaar verpleegkundige +arts
2½ jaar verpleegkundige
4e levensjaar
3 jaar verpleegkundige +arts consult + ogentest
3½ jaar verpleegkundige
5e levensjaar
4 jaar verpleegkundige + arts consult + ogentest
4½ jaar verpleegkundige + arts (afsluitend consult)
6e t/m 12e levensjaar
verpleegkundige en/of arts persoonlijk consultenschema naar behoefte

Naar behoefte kunnen er ook meerdere bezoeken dan in bovenstaand basisschema worden ingepland.

De vaccinaties worden volgens het persoonlijke vaccinatieschema aansluitend aan het consult of tijdens een losse vaccinatie afspraak gegeven.

Hoe verloopt het consultatiebureau consult?

Tijdens het consultatiebureau consult spreek je in de meeste gevallen de arts en de verpleegkundige. De verpleegkundige meet en weegt je kind en geeft adviezen over o.a. slapen, (borst)voeding, kleding, spelen en veiligheid. De arts doet het medisch onderzoek en beoordeelt de groei en ontwikkeling.

Een standaard consult duurt gemiddeld 30 minuten. Wanneer je de arts en verpleegkundige ziet, duurt het consult minimaal 2 x 30 minuten.

Je neemt zelf bij ieder bezoek een omslagdoek, extra luier, voeding, groeiboekje en vaccinatiekaarten mee.