menu

Welkom op de website van

antroposofisch medisch centrum sterre der zee

Sterre der Zee is een eerstelijns gezondheidscentrum in Scheveningen, waar de inzichten vanuit de antroposofie worden verbonden aan de reguliere geneeskunde.

Informatie huisarts

Spreekuur volgens afspraak, dagelijks

Assistente Sevda Özdemir is bereikbaar van van 8.00-11.00 uur en van 13.45-15.45 uur.
Voor afspraken, visite aanvragen en recepten graag bellen voor 11.00 uur.

070 358 6678

Telefonisch spreekuur

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 11.00-11.30 uur

Spoedcontact

In geval van spoed (levensbedreigend) : bel 112

Voor spoed overdag (8-17 uur) : bel 070 358 6678 en druk op 1

Voor overige spoed (17-8 uur en in weekeinde) :
HADOKS 070 346 9669

Patiëntenportaal

In het patiëntenportaal kunt u de volgende zaken zelf regelen:

 • Aanvragen herhaalrecepten
 • Inzage laboratorium-uitslagen
 • E-consult
 • Inzage dossier
Nieuws uit de praktijk

Helaas heeft Cecile van de Krogt besloten te stoppen met haar werk als huisarts in de Lichter. Per eind februari zal Harco Alkema haar tijdelijk vervangen. Harco is een ervaren antroposofische huisarts en we zijn blij dat hij ons team tijdelijk komt versterken. Hij zal op maandag en donderdag komen werken in de praktijk van Jose Korte en Jose Korte werkt dan op dinsdag, woensdag en vrijdag.

We willen Cecile van harte bedanken voor haar inzet en enthousiasme in de praktijk en wensen haar succes met haar verdere werkzaamheden!

Ook Ciska Gideonse is gestopt met haar werk als praktijkondersteuner. We zijn momenteel op zoek naar een opvolger voor Ciska. Voorlopig nemen de huisartsen haar werk over. Ook Ciska willen we hartelijk danken voor haar werkzaamheden in de Lichter!

Tot slot zijn Margriet van den Berg en Yoeroeke Weerdenburg bij ons komen werken. Margriet werkt sinds januari als praktijkondersteuner GGZ naast Astrid Pol. Ze werkt op vrijdag de hele dag. Yoeroeke werkt als stagiaire bij de assistentes op maandag, dinsdag en woensdag. We wensen hen beiden plezier in hun werk!

We zijn verhuisd!

Per 11 april zijn we gestart aan de dr Lelykade 68 : antroposofisch medisch centrum de Lichter. We verwelkomen u graag in ons nieuwe pand.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website www.delichter.nl maar voorlopig vindt u alle informatie over de praktijk nog op de website van Sterre der Zee.

We gaan verhuizen!

De artsen en therapeuten van Sterre der Zee gaan verhuizen naar Antroposofisch Medisch Centrum de Lichter. Dokter van Gend ( praktijk de Zilverberk) verhuist ook naar de Lichter. Op de nieuwe lokatie gaan de huisartsen intensief samenwerken maar we houden onze eigen telefoonnummers.

Ons nieuwe adres is Dr. Lelykade 68, 2583 CM Den Haag, ons eigen telefoonnummer: 070-358 6678.

Dinsdag 11 april 2023 (na het paasweekend) gaan beide praktijken open in het nieuwe centrum. Van dinsdagmiddag 4 april tot en met vrijdag 7 april zijn beide praktijken gesloten voor de verhuizing.

Dokters Res en Hablé (Bankastraat 60) nemen voor spoedgevallen waar. Hun telefoonnummer is 070–350 3300.

Tussen 21 en 28 maart krijgen de patiënten van dokter Korte een brief met alle informatie thuisgestuurd. Als u geen brief ontvangen heeft, kunt u die hier ook downloaden.

verhuizing-sterre-der-zee.pdf

Actueel

Juli 2024

De periode van 1 juli tot en met 1 september gebruiken we als overgangsperiode om het samenvoegen van de praktijken van José Korte en Christine van Gend goed te laten verlopen.

Hieronder de belangrijkste veranderingen
 • Vanaf maandag 2 september vervalt het telefoonnummer van dokter Korte.
 • U kunt de praktijk bereiken op 070-3507211. Het mobiele spoed nummer en de WhatsApp vervallen ook.
 • Als u belt en kiest voor optie 3, krijgt één van onze assistentes Sevda, Olga, Suzan of onze stagiaire Yoeroeke aan de telefoon.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen op de volgende tijden:
  o Van 8.00-10.00 uur
  o Van 10.30-12.00 uur
  o Van 14.00-16.00 uur
  Wilt voor het aanvragen van visites vóór 10.00 uur bellen? Dan kan dat tijdig overlegd worden met de huisarts.
 • Buiten deze tijden kunt u voor ernstige spoedgevallen bellen met 070 - 3507211 en kiezen voor optie 1. Tussen 17.00 uur en 8.00 uur en in de weekenden belt u voor spoedgevallen met Hadoks op 070 - 346 9669.
 • Het telefonisch spreekuur van 11.00 tot 11.30 vervalt. U kunt met de assistente overleggen of de dokter u terug kan bellen over uw vraag. Soms kan de assistente u al een antwoord geven of een uitslag met u bespreken. Zij zijn hiervoor opgeleid.
 • Uw vaste medicatie kunt u bestellen via ons antwoordapparaat 070-3507211 optie 2
Het team van de huisartsenpraktijk AMC de Lichter bestaat uit
 • Christine van Gend, huisarts
 • Fenne Casteleijn, waarnemend huisarts
 • Olga Otten, Sevda Özdemir, Suzan Rampersad, doktersassistentes
 • Yoeroeke Weerdenburg, stagiaire doktersassistente
 • Margriet van den Berg, praktijkondersteuner GGZ
 • Heleen Tieleman, praktijkondersteuner ouderen
De volgende therapeuten werken bij AMC de Lichter
 • Caro Simonis, fysiotherapeut 06 24119760
 • Gemmeke Ram, euritmietherapeut 06 81905063
 • Bahar Farshchi Jamshidabady, kunstzinnig therapeut 06 52199785
 • Jane van Zon, kunstzinnig therapeut 06 23774067
 • Esther Wilzing, biografisch coach 06 24541829
 • Megan Pieters, diëtiste (start 25 juli) 06 33312253
 • Janneke van Dijk, verpleegkundige (Frankenslag 11) 06 19998831
 • Bemmie Schorer, consultatiebureau-arts (Frankenslag 11) tel. via Janneke

Wij hopen u ook in de toekomst te zien op AMC de Lichter!


Mei 2024

In de afgelopen maanden heeft José Korte toegewerkt naar haar pensioen als huisarts vanaf 1 juli 2024. We hadden u dat binnenkort willen aankondigen, maar in de meivakantie is zij onverwachts geopereerd. Dat was voor haar, voor ons en natuurlijk ook voor u een schok. Gelukkig is de operatie voorspoedig gegaan, maar om goed te kunnen herstellen zal zij de komende weken nog afwezig zijn. Daarmee is het niet waarschijnlijk dat José Korte voor haar pensioen weer volledig aan het werk zal zijn.

De praktijk zal overgenomen worden door Christine van Gend, die nu al intensief met José Korte samenwerkt in de Lichter. Op dit moment zijn we hard op zoek naar een nieuwe vaste huisarts. Tot dat deze nieuwe dokter aan het werk is, zullen we de zorg voor onze patiënten opvangen met waarnemend artsen. Dit vraagt van onze assistentes en dokters natuurlijk wat aanpassingen en we vertrouwen op uw begrip als dingen anders gaan dan u gewend bent.

In het bericht hierboven kunt u lezen wat er verandert door de samenvoeging van de praktijken.

We hopen in het najaar feestelijk afscheid te nemen van José Korte. Hoe we dat invullen hoort u na de zomervakantie van ons.


Een nieuw pand!Kunt u ons helpen?

Na jaren met dromen, ideeën en plannen, is het nu echt zo ver: Vanaf 1 maart 2022 hebben we een nieuw pand voor de antroposofische huisartsen en therapeuten in Den Haag:

We gaan naar de Dr. Lelykade 68 aan de haven!

Op deze nieuwe plek gaan José Korte (Sterre der Zee) en Christine van Gend (de Zilverberk) samenwerken. Ook de fysiotherapie, diëtiste en kunstzinnige therapie krijgen hier een plek. Op de bovenverdieping vestigt de heer Jawad Karimi, apotheker van apotheek den Heijer en apotheek Scheveningen, een nieuwe apotheek. De Rabobank is vorig jaar vertrokken uit het pand, dus er moeten spreekkamers, behandelkamers, assistenteruimtes en een wachtkamer gebouwd worden, voordat wij onze intrek in dit pand kunnen nemen.

Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen de afgelopen tijd, is het niet eenvoudig voor huisartsen om betaalbare ruimte te vinden in een grote stad als Den Haag en we zijn dan ook erg blij dat het ons uiteindelijk gelukt is, maar de kosten voor de verbouwing zijn fors: op dit moment is onze schatting van deze kosten € 400.000. Deze uitgaven komen helemaal voor onze eigen rekening. De stichting Sterre der Zee wil ons daarom helpen en is een schenkingsactie gestart om bij te dragen aan de kosten van deze verbouwing. En daarvoor vragen we uw hulp.

Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom!

Via bovenstaande link krijgt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de realisering van deze nieuwe plek voor de antroposofische geneeskunde in Den Haag.

U kunt ook rechtstreeks een bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL11 INGB 0005143441 t.a.v. Stichting Sterre der Zee o.v.v. “Het nieuwe pand”.

Via de websites houden we u op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing.

We hopen dat we aan het eind van 2022 kunnen verhuizen, maar dat hoort u uiteraard per brief van ons.

José Korte, huisarts
Christine van Gend, huisarts
Lilian van Raalte, voorzitter stichting Sterre der Zee

Stichting Sterre der Zee IBAN : NL11 INGB 0005143441


Augustus 2021

Sinds half augustus is dokter Cecile van der Krogt gestart als huisarts-waarnemer. Ze is in 2020 afgestudeerd als huisarts en gaat in september starten met de opleiding tot antroposofisch arts. We zijn blij hiermee een collega te hebben gevonden die zich wil gaan verdiepen in de antroposofische geneeskunde.

In principe werkt dokter Van der Krogt op donderdag en vrijdag en soms, in de weken van haar opleiding, op maandag.


Mei 2021

Na 8 jaar bij ons te hebben gewerkt is Susanne van Tuijl sinds 1 mei niet meer werkzaam in Sterre der Zee. Ze heeft besloten in haar woonplaats Leiden in therapeuticum de Lemniscaat te gaan werken. We willen haar succes wensen met haar nieuwe werk en danken voor al haar werk in Sterre der Zee de afgelopen jaren.

Na onze vakantie (tot 25 mei) start op de donderdagen en vrijdagen Barbara Stravers als huisarts-waarnemer in de praktijk. Jose Korte zal voortaan op maandag, dinsdag en woensdag werken. Op donderdag heeft ze haar vrije dag en vrijdag zal ze voor andere praktijkzaken op de praktijk zijn.

Verder zijn we blij dat vanaf 1 juni een nieuwe fysiotherapeut ons team komt versterken: Caro Simonis zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn voor fysiotherapie en massage.