menu

Josée Hendriksma 

Fysiotherapie  

Josée Hendriksma
Antroposofisch fysiotherapeut en manueel therapeut

06 1892 1034

Studie en werkervaring

Ik ben Josée Hendriksma, fysiotherapeut sinds 1978. In mijn werk vind ik het een uitdaging om, als mensen met klachten komen, te zoeken naar het onderliggende probleem: dat kan puur een bewegingsprobleem zijn, maar vaak ook is in ruimere zin sprake van vastlopende processen of een anderszins verstoorde dynamiek. Mijn ervaring is dat mensen zelf vaak goed weten in welke richting het probleem, en dus ook de oplossing, gezocht moet worden. Beeldvorming vanuit antroposofisch perspectief zorgt ervoor dat in de fysiotherapeutische diagnose die het vertrekpunt is van de behandeling, lichaam, ziel en geest vertegenwoordigd zijn. Zo zal ook in het behandelplan ‘heel de mens’ betrokken worden.

Bij de behandeling is het soms nuttig heel fysiek aan te grijpen en met behulp van manuele therapie gewrichtsbewegingen te helpen verbeteren. Verder gebruik ik, naast de geëigende middelen uit de reguliere fysiotherapie volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie, ook de ritmische massage en de antroposofische bewegingstherapie.

Registraties / Lidmaatschap

  • Registratie in het BIG-register en het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie.
  • Lidmaatschap van het KNGF, NVAF en NVAZ.

Afspraken en verwijzing

Behandeling kan plaatsvinden op verwijzing van de (huis-)arts, maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Praktijkvoering en tarieven

Ik ben alleen op dinsdagochtend werkzaam in Sterre der Zee. Deze werkzaamheden vallen onder mijn praktijkvoering op het Valkenbosplein.

Voor tarieven, vergoeding, klachtenreglement en de privacy policy kunt u kijken op de betreffende website: