menu

Josée Hendriksma 

Fysiotherapie  

Josée Hendriksma
Antroposofisch fysiotherapeut en manueel therapeut

06 1892 1034

Studie en werkervaring

Ik ben Josée Hendriksma, fysiotherapeut sinds 1978. In mijn werk vind ik het een uitdaging om, als mensen met klachten komen, te zoeken naar het onderliggende probleem: dat kan puur een bewegingsprobleem zijn, maar vaak ook is in ruimere zin sprake van vastlopende processen of een anderszins verstoorde dynamiek. Mijn ervaring is dat mensen zelf vaak goed weten in welke richting het probleem, en dus ook de oplossing, gezocht moet worden. Beeldvorming vanuit antroposofisch perspectief zorgt ervoor dat in de fysiotherapeutische diagnose die het vertrekpunt is van de behandeling, lichaam, ziel en geest vertegenwoordigd zijn. Zo zal ook in het behandelplan ‘heel de mens’ betrokken worden.

Bij de behandeling is het soms nuttig heel fysiek aan te grijpen en met behulp van manuele therapie gewrichtsbewegingen te helpen verbeteren. Verder gebruik ik, naast de geëigende middelen uit de reguliere fysiotherapie volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie, ook de ritmische massage en de antroposofische bewegingstherapie.

Ritmische massage

De ritmische massage is ontwikkeld door de Nederlandse arts en heilgymnaste-masseuse Ita Wegman en de Duitse arts Margaretha Hauschka. Er wordt gebruik gemaakt van de handgreepindeling uit de klassieke massage. Bij de ritmische massage worden de handgrepen in een doorlopend ritme uitgevoerd. Dit ritmische karakter is gebaseerd op een inzicht vanuit de antroposofie dat alle levensprocessen ritmische processen zijn.

Ritme kan onevenwichtigheden in het lichaam en in de ziel weer in harmonie brengen. De manier waarop de handgrepen worden uitgevoerd verschilt naar gelang het doel van de massagebehandeling, bijv. opbouw, uitscheiding, ontspanning of versteviging. Doordat gewerkt wordt aan de dynamiek van het ziekteproces wordt soms een heel ander lichaamsdeel (mee)behandeld dan het gebied waar de klacht zich bevindt. Doel is altijd de gezondheid van de mens als geheel.

Ritmische massage wordt toegepast bij klachten aan het bewegingsorganisme, maar ook bij problemen als slapeloosheid, algehele zwakte, langdurige overbelasting en ontwikkelings-stoornissen (bij kinderen). Na de massage wordt meestal 15 tot 30 minuten nagerust. Dit is nodig om de processen die door de massage in gang zijn gezet te laten beklijven. Zo nodig wordt tijdens het narusten extra warmte toegediend in de vorm van een bijenwaspakking of een andere warmtetoepassing. Het herstel van de harmonie in de lichaams- en zieleprocessen kan zich, naast de verbetering van de lichamelijke klacht, ook uiten in het meer grip krijgen op lichamelijke processen, beter initiatief kunnen nemen of het dagelijkse leven weer aan kunnen.

Ook bij de bewegingstherapie wordt uitgegaan van de totaliteit van het menselijk organisme en van de dynamiek van het ziekteproces en de constitutie van de patiënt. Elementen als ritme, polariteit (bijv. licht/zwaar, middelpunt/omgeving) en de ruimterichtingen komen hierbij aan de orde. De antroposofische bewegingstherapie richt zich op het bieden van ondersteuning om, in deze tijd, ”rechtop” te kunnen staan en te handelen, te midden van alle vragen en eisen die door de buitenwereld en de mens zelf worden gesteld.

Bij alle facetten van de behandeling wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de patiënt.

Meer informatie vindt u op:

Registraties / Lidmaatschap

  • Registratie in het BIG-register en het Kwaliteits Register Fysiotherapie.
  • Lidmaatschap van het KNGF, NVAF en NVAZ.

Afspraken en verwijzing

Behandeling kan plaatsvinden op verwijzing van de (huis-)arts, maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Praktijkvoering en tarieven

Ik ben alleen op dinsdagochtend werkzaam in Sterre der Zee. Deze werkzaamheden vallen onder mijn praktijkvoering op het Valkenbosplein.

Voor tarieven, vergoeding, klachtenreglement en de privacy policy kunt u kijken op de betreffende website: