menu

Actueel 

Huisarts  

November 2021

Nieuwe huisvesting gezocht

De huisartsen van de Zilverberk en Sterre der Zee zoeken een nieuw gezamenlijk onderkomen. Het vinden van een geschikt pand is tot nu toe niet gelukt, daarom vragen we uw hulp:

Rondbrief-Huisvesting.pdf


Juli 2021

Nieuwe assistente gezocht

Omdat Gerty per 1 juli met vervroegd pensioen gaat zijn we op zoek naar een ervaren doktersassistente die 15-20 uur per week in de praktijk wil komen werken.

Bent u, of kent u iemand die interesse heeft? Dat zou fijn zijn!

Zie voor de vacature en verdere informatie https://indeedhi.re/3sWLAT5.


Medio 2021

Meer info over coronavaccinatie

Stichting Artsen Covid Collectief

Coronaprik onder 18? 10 redenen om het (nog) niet te doen:

AC-info-jongerenvaccinatie.pdf

Huisartsen Haarlem

De huisartsen van Therapeuticum Haarlem hebben voor hun patiënten een informatieve brief geschreven over de corona-vaccins. Omdat er de afgelopen week al diverse patiënten gebeld hebben met vragen over de vaccins heb ik, met hun toestemming, deze brief ter informatie voor u op de website gezet.

patientenbrief-coronavaccin-2021.pdf

Mocht u een aanvullend gesprek willen over uw individuele situatie, bel dan met de assistente voor een (eventueel telefonisch) consult.


29 maart 2021

Coronavaccinatie

Deze week krijgen mensen geboren in 1957 en 1958 een uitnodiging voor vaccinatie door de huisarts met het AstraZeneca vaccin. Vanwege de beperkte ruimte op onze praktijk vaccineren we, samen met de praktijk van dokter van Gend, in de Duinzichtkerk in Benoordenhout. Degenen die het betreft krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Meer informatie over het vaccineren tegen corona vindt u hier... (pdf)

De GGD heeft ons laten weten dat de leeftijdsgroep 80-85 jaar per direct gevaccineerd kan worden i.v.m. het vergroten van de vaccinatie-capaciteit.

Zij kunnen met hun BSN-nummer een afspraak maken via 0800-7070. Dit nummer is bereikbaar van 08.00-20.00 uur, 7 dagen per week. Ze hoeven dus niet te wachten op een uitnodiging.


4 november 2020

Griepvaccinatie

Deze week hebben alle mensen van 60 jaar en ouder van mij een schriftelijke uitnodiging voor de griepprik gekregen. Vanwege de maatregelen i.v.m. corona moest de organisatie van het geven van deze prik worden aangepast.

Vele jaren heb ik alleen mensen die een verhoogd risico op complicaties bij griep lopen een griepprik gegeven. Dit zijn met name mensen met suikerziekte, hart - en vaatziekten of longproblemen, zoals astma en COPD.

Gezonde 60- tot 75-jarigen hoeven, puur vanwege hun leeftijd, naar mijn idee geen griepprik.

Doordat er dit jaar landelijk veel meer mensen dan andere jaren de griepprik zijn gaan halen, is er landelijk een tekort ontstaan. Daarom vraagt de overheid nu aan 60- tot 70-jarigen om alleen dan een griepprik te komen halen, wanneer ze tot bovenstaande risicogroepen horen.

Ik kan me hier helemaal in vinden en heb dit altijd al geadviseerd.

Tot slot, voor alle duidelijkheid: een griepprik beschermt niet tegen corona!


1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 worden de corona-regels gelukkig weer soepeler. Omdat er bij ons veel kwetsbaren komen, blijven we aan de telefoon vragen naar klachten die mogelijk kunnen wijzen op een infectie met Covid-19.

We breiden het spreekuur langzaam weer uit. Onze praktijkondersteuner Laura doet al weer diabetesspreekuur en huisbezoeken bij ouderen. We hebben verder ongeveer de helft van de spreekuurcapaciteit van normaal.

De assistente blijft dus aan de telefoon vragen wat er aan de hand is om zo een inschatting te kunnen maken wie we moeten zien op het spreekuur en wie ook geholpen kan worden met een belafspraak.


30 april 2020

In verband met de Corona-crisis heeft de overheid een tijdelijke maatregel getroffen voor inzage in patiëntendossiers tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst (Smash/ HADOKS). Dit geldt alleen voor mensen die hun keuze nog niet hebben doorgegeven aan ons. Die mensen krijgen bij contact met de Smash de vraag of ze hun dossier toegankelijk willen maken.

Op deze pagina van volgjezorg.nl: www.volgjezorg.nl/corona-opt wordt uitgelegd wat de nieuwe maatregel inhoudt. Hier kan je ook je definitieve toestemming voor inzage in het dossier regelen.


8 april 2020

Heel langzaamaan lijken de maatregelen van de regering invloed te hebben op het indammen van de Corona-epidemie. We beseffen goed hoeveel dat vraagt van iedereen, maar zijn blij dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen.

We zien gelukkig dat patiënten ons ook bellen met andere vragen dan over het Coronavirus. Hoewel we niet urgente zorg uitstellen, denk daarbij aan uw diabetes- of bloeddrukcontrole, vinden we het belangrijk om de iets meer urgente zorg weer op te pakken.

Dit betekent dat we na Pasen op beperkte schaal en onder strikte voorwaarden weer wat spreekuur gaan doen.

Daarbij beslist de huisarts wie op het spreekuur gezien moet worden en wie niet.

De balie blijft voorlopig gesloten.

De afgelopen weken hebben we al een heleboel patiënten gesproken over het openen van het dossier voor de huisartsenpost via het LSP. We zien, zeker in deze tijd, opnieuw de noodzaak van het delen van informatie met de avond-, nacht- en weekenddienst. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u uw toestemming doorgeven aan ons via volgjezorg.nl (www.volgjezorg.nl/toestemming) of aan de assistente of de huisarts tijdens een telefoontje of consult.

Ook als u duidelijke wensen heeft over niet-reanimeren of het afzien van ziekenhuiszorg en dit nog niet besproken heeft, horen wij dit graag van u.


25 maart 2020

u de maatregelen van de regering langer gaan duren, betekent dat voor de huisartsenzorg ook dat we nog langer creatief om moeten gaan met de manier waarop we spreekuur houden.

De praktijk is gewoon telefonisch bereikbaar.

Patiënten die normaliter een afspraak aangeboden zouden krijgen, worden nu teruggebeld. We bekijken samen met u of we telefonisch een oplossing kunnen vinden. Soms zal de assistente u vragen om een foto te sturen naar het mobiele nummer van de dokter : 06-13409590.

Aarzel niet om gewoon uw vaste herhaalmedicatie aan de telefoon te bestellen.

We krijgen mensen aan de telefoon die zich verontschuldigen dat ze ons daarmee lastig vallen, dat is nergens voor nodig.

Vaste medicatie blijft belangrijk, maar uw bloeddruk- en/of diabetescontrole stellen we voorlopig 3 maanden uit.

We bedanken iedereen voor het meedenken en de aanpassing aan deze nieuwe situatie en wensen allen een goede gezondheid


16 maart 2020

In verband met de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • De spreekuren worden beperkt tot een minimum.
    Alle niet spoedeisende afspraken worden afgezegd en we proberen zo veel mogelijk zorg via de telefoon te regelen. Dit vraagt her en der wat aanpassingen en creativiteit van iedereen.
  • Patiënten met luchtwegklachten, die vragen om een beoordeling door een huisarts, worden teruggebeld door de huisarts. Mocht het inderdaad noodzakelijk zijn dat iemand gezien wordt, dan gebeurt dat op 1 centrale plek in Den Haag. De huisarts regelt dit voor u.
    Kom met luchtwegklachten en/of hoesten in ieder geval NOOIT op eigen initiatief langs op de praktijk!
  • Voor kwetsbare patiënten en patiënten met luchtwegklachten heeft de apotheek een soepeler bezorgbeleid om te voorkomen dat deze mensen blootgesteld worden aan besmetting of zelf andere blootstellen aan besmetting. Geef aan aan de assistente als u wilt dat uw medicijnen bezorgd worden.
  • Voor gezondheidsinformatie kijkt u op Thuisarts (www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus) . Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden.

We vertrouwen erop dat we met deze maatregelen meehelpen aan het indammen van de infectie en dat u ons daarin meehelpt.


2 maart 2020

Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) gaat rond in Nederland. Aan de telefoon krijgen we veel vragen over dit virus. Om onze bereikbaarheid aan de telefoon goed te houden, verwijzen we voor de antwoorden op de meest gestelde vragen naar Thuisarts.nl (www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus).

Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden op basis van de nieuwste informatie van het RIVM. Mocht u bang zijn dat u besmet bent met het coronavirus, dan vragen wij u met klem om in huis te blijven en te bellen. Aan de telefoon beoordelen we hoeveel risico u gelopen hebt en welke vervolgstappen we moeten nemen.