menu

Voedingsadvies 

Judy van den Berg
Diëtist
Van Eriu Voedingsadviesbureau
071 576 5882

www.eriu.nl

Voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te maken. Voeding is niet alleen het totaal van de stoffen die het lichaam nodig heeft. Ons lichaam, maar ook de planten die wij eten, is meer dan een optelsom van onderdelen. De levensprocessen in de planten als samenhangend geheel maken van voeding 'levens'middelen.

Eten is ook genieten én er zijn tegenwoordig enorme kwaliteitsverschillen binnen een groep voedingsmiddelen. Als diëtiste kan ik u helpen door – binnen de voedingsadviezen die voor u nodig zijn - niet alleen de af te raden voedingsmiddelen te benoemen, maar juist de variatie zo breed mogelijk te maken.

Ik begeleid mensen bij het verkrijgen van inzicht in hun eetgewoonten. Als er sprake is van klachten of van een onvolwaardige voedingsgewoonte, zal ik adviezen geven om de voedingsgewoonten te veranderen. Voor zover mogelijk en gewenst zal ik voedingsmiddelen adviseren van biologische of biologisch dynamische teelt én kan ik specifieke dieetadviezen vanuit de antroposofie aanbevelen.

Meer informatie over de visie op voeding vanuit de antroposofie vindt u op mijn website: www.eriu.nl

Informatie over vergoedingen en tarieven treft u aan op mijn website.

Links

www.odin.nl
www.louisbolk.org
www.demeter-bd.nl