menu

Praktische gegevens 

Antroposofisch Consultatiebureau Sterrekind der Zee  

Voor informatie, het maken van een afspraak of het aanmelden van uw kindje kunt u contact opnemen met de verpleegkundige.

Janneke van Dijk

06 1999 8831

Maandag en woensdag van 8.45-9.30 uur
Dinsdag van 18.30-19.15 uur

Wanneer u een boodschap inspreekt, vermeldt u dan duidelijk de naam en geboortedatum van uw kindje en uw telefoonnummer, dan kan ik u zonodig terug bellen.

Via de e-mail kunt u eveneens de verpleegkundige bereiken:

Spreekuur

Wij houden spreekuur op vrijdagmorgen. Het adres is: Badhuisstraat 224.

Het is handig om voor ieder bezoek een omslagdoek, extra luier, voeding en vaccinatiekaarten mee te nemen.

In het eerste levensjaar komt u gemiddeld 8-10 keer op het bureau. Daarna bij 15 en 18 maanden, 2-2½ jaar en 3-3½ jaar. Rond de vier jaar vindt er een afrondend consult plaats en wordt het dossier van uw kind, met u toestemming, over gedragen aan de JGZ instelling binnen uw gemeente.

Verhindering

Bent u verhinderd? Laat het ons 24 uur voor de gemaakte afspraak weten. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoeding

Informeer bij u zorgverzekeraar waarvoor u verzekert bent. De vergoeding voor een consult aan ons bureau worden niet uit de AWBZ vergoed. Dat betekent, dat er mogelijk extra kosten voor zullen zijn. Met name ten aanzien van de vergoeding van de verpleegkundige.

Inspiratie

Wij werken vooral uit het het boekje De Groeiwijzer van 0 tot 1 jaar, van Paulien Bom en Machteld Huber. Dit kunt u bestellen bij: