menu

Bestuur 

De Stichting Sterre der Zee  

Waarom een stichting?

Bij het ontstaan van het antroposofisch medisch centrum Sterre der Zee was er een grote groep mensen die dit initiatief van harte steunde. Niet alleen van harte en met enthousiasme, maar ook met raad en daad. En financieel!

Er is daarom namens hen een stichting Sterre der Zee opgericht.

Wat doet de stichting?

De stichting is actief

  • als beheerder van het antroposofisch medisch centrum Sterre der Zee;
  • als te adviseren orgaan voor en door de gebruikers (arts(en) en therapeuten in het medische centrum);
  • als bevorderaar van de antroposofische zorg (zoals huisartsenzorg en therapieën) in Den Haag;
  • als algemeen nut beogende instelling (ANBI: dit geeft een bijzondere positie voor de successiewet en de wet op de inkomstenbelasting).

De stichting onderhoudt contacten met de besturen van soortgelijke initiatieven in Den Haag. Er zijn regelmatig gesprekken met de besturen van KTW (Kunstzinnig Therapeutisch Werk), van stichting Het Boshuis en met vertegenwoordigers van Duindoorn, de Haagse afdeling van Patiëntenvereniging Antroposana (zie: www.antroposana.nl/afdelingen).

Het stichtingsbestuur ondersteunt de ontwikkeling van een gezondheidscentrum in het Rafaëlhuis aan de Nieuwe Parklaan in Den Haag.

Het bestuur ondersteunt de activiteiten van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders. Zie: www.nvaz.nl

Financieel jaarverslag 2018

Sterre der Zee heeft het afgesloten boekjaar 2018 met een goed positief resultaat afgesloten.

De restschuld aan leningen is in 2018 geheel afgelost. Daarmee komt het positieve resultaat geheel

ten goede aan de reserve en kan er gespaard worden voor onderhoud en eventuele verbouwingskosten. Ook dit jaar zijn we dankbaar voor het bedrag aan schenkingen en zijn we tevreden met de gezonde financiële positie.

jaaroverzicht sterre der zee 2018.pdf

balans sterre der zee 2018.pdf

Financieel jaarverslag 2017

jaaroverzicht sterre der zee 2017.pdf

balans sterre der zee 2017.pdf

Hoe kom ik in contact met de stichting?

Indien u meer wilt weten over de stichting, dan kunt u contact opnemen met het bestuur:

  • Voorzitter, vacant

  • Secretaris, vacant

  • Elly van Vliet, penningmeester

  • Boudewijn Fehres, lid

Adres

Stichting Sterre der Zee
Badhuisstraat 224
2584 HN Den Haag

IBAN: NL11 INGB 0005143441
KvK: 27293106
Fiscaalnummer 8172.25.079