Actueel 

Huisarts  

30 april 2020

In verband met de Corona-crisis heeft de overheid een tijdelijke maatregel getroffen voor inzage in patiëntendossiers tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst (Smash/ HADOKS). Dit geldt alleen voor mensen die hun keuze nog niet hebben doorgegeven aan ons. Die mensen krijgen bij contact met de Smash de vraag of ze hun dossier toegankelijk willen maken.

Op deze pagina van volgjezorg.nl: www.volgjezorg.nl/corona-opt wordt uitgelegd wat de nieuwe maatregel inhoudt. Hier kan je ook je definitieve toestemming voor inzage in het dossier regelen.


8 april 2020

Heel langzaamaan lijken de maatregelen van de regering invloed te hebben op het indammen van de Corona-epidemie. We beseffen goed hoeveel dat vraagt van iedereen, maar zijn blij dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen.

We zien gelukkig dat patiënten ons ook bellen met andere vragen dan over het Coronavirus. Hoewel we niet urgente zorg uitstellen, denk daarbij aan uw diabetes- of bloeddrukcontrole, vinden we het belangrijk om de iets meer urgente zorg weer op te pakken.

Dit betekent dat we na Pasen op beperkte schaal en onder strikte voorwaarden weer wat spreekuur gaan doen.

Daarbij beslist de huisarts wie op het spreekuur gezien moet worden en wie niet.

De balie blijft voorlopig gesloten.

De afgelopen weken hebben we al een heleboel patiënten gesproken over het openen van het dossier voor de huisartsenpost via het LSP. We zien, zeker in deze tijd, opnieuw de noodzaak van het delen van informatie met de avond-, nacht- en weekenddienst. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u uw toestemming doorgeven aan ons via volgjezorg.nl (www.volgjezorg.nl/toestemming) of aan de assistente of de huisarts tijdens een telefoontje of consult.

Ook als u duidelijke wensen heeft over niet-reanimeren of het afzien van ziekenhuiszorg en dit nog niet besproken heeft, horen wij dit graag van u.


25 maart 2020

u de maatregelen van de regering langer gaan duren, betekent dat voor de huisartsenzorg ook dat we nog langer creatief om moeten gaan met de manier waarop we spreekuur houden.

De praktijk is gewoon telefonisch bereikbaar.

Patiënten die normaliter een afspraak aangeboden zouden krijgen, worden nu teruggebeld. We bekijken samen met u of we telefonisch een oplossing kunnen vinden. Soms zal de assistente u vragen om een foto te sturen naar het mobiele nummer van de dokter : 06-13409590.

Aarzel niet om gewoon uw vaste herhaalmedicatie aan de telefoon te bestellen.

We krijgen mensen aan de telefoon die zich verontschuldigen dat ze ons daarmee lastig vallen, dat is nergens voor nodig.

Vaste medicatie blijft belangrijk, maar uw bloeddruk- en/of diabetescontrole stellen we voorlopig 3 maanden uit.

We bedanken iedereen voor het meedenken en de aanpassing aan deze nieuwe situatie en wensen allen een goede gezondheid


16 maart 2020

In verband met de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

We vertrouwen erop dat we met deze maatregelen meehelpen aan het indammen van de infectie en dat u ons daarin meehelpt.


2 maart 2020

Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) gaat rond in Nederland. Aan de telefoon krijgen we veel vragen over dit virus. Om onze bereikbaarheid aan de telefoon goed te houden, verwijzen we voor de antwoorden op de meest gestelde vragen naar Thuisarts.nl (www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus).

Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden op basis van de nieuwste informatie van het RIVM. Mocht u bang zijn dat u besmet bent met het coronavirus, dan vragen wij u met klem om in huis te blijven en te bellen. Aan de telefoon beoordelen we hoeveel risico u gelopen hebt en welke vervolgstappen we moeten nemen.

print deze pagina...

© Sterre der Zee 2011-2020