Bestuur 

De Stichting Sterre der Zee  

Waarom een stichting?

Bij het ontstaan van het antroposofisch medisch centrum Sterre der Zee was er een grote groep mensen die dit initiatief van harte steunde. Niet alleen van harte en met enthousiasme, maar ook met raad en daad. En financieel!

Er is daarom namens hen een stichting Sterre der Zee opgericht.

Wat doet de stichting?

De stichting is actief

De stichting onderhoudt contacten met de besturen van soortgelijke initiatieven in Den Haag. Er zijn regelmatig gesprekken met de besturen van KTW (Kunstzinnig Therapeutisch Werk), van stichting Het Boshuis en met vertegenwoordigers van Duindoorn, de Haagse afdeling van Patiëntenvereniging Antroposana (zie: www.antroposana.nl/afdelingen).

Het stichtingsbestuur ondersteunt de ontwikkeling van een gezondheidscentrum in het Rafaëlhuis aan de Nieuwe Parklaan in Den Haag.

Het bestuur ondersteunt de activiteiten van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders. Zie www.nvaz.nl

Financieel jaarverslag 2016

Sterre der Zee heeft het afgelopen boekjaar 2016 met een klein positief resultaat afgesloten. Daarbij komt nog het bedrag aan schenkingen, waarvoor we ook dit jaar opnieuw heel dankbaar zijn. De reserve is daardoor weer toegenomen. Er is nog een restschuld aan leningen, die volgens schema wordt afgelost. Over het geheel zijn we tevreden met deze stabiele financiële positie.

Ontvangen de bestuursleden een beloning?

De bestuursleden van de stichting doen hun werk om niet. Zij ontvangen – indien gewenst -een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Hiervan maken zij niet of nauwelijks gebruik.

financieel jaaroverzicht 2016 sterre der zee.pdf

balans 2016 sterre der zee.pdf

Wat staat er in de statuten van de stichting?

Klik hier voor de statuten van de stichting:

stichting sterre der zee.pdf

Hoe krijgt de stichting inkomsten?

De stichting huurt het pand aan de Badhuisstraat. De arts(en) en therapeuten betalen een huurvergoeding aan de stichting.

Andere inkomsten van de stichting Sterre der Zee zijn schenkingen. Schenkingen aan de stichting zijn aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Het is mogelijk om via de stichting gratis een akte van periodieke schenking af te sluiten. Meer informatie geeft de penningmeester.

Financieel jaarverslag 2015

jaarrekening sterre der zee 2015.pdf

balans 2015 sterre der zee.pdf

Financieel jaarverslag 2014

jaarrekening sterre der zee 2014.pdf

balans 2014 sterre der zee.pdf

Hoe kom ik in contact met de stichting?

Indien u meer wilt weten over de stichting, dan kunt u contact opnemen met het bestuur:

Adres

Stichting Sterre der Zee
Badhuisstraat 224
2584 HN Den Haag

IBAN: NL11 INGB 0005143441
KvK: 27293106
Fiscaalnummer 8172.25.079

print deze pagina...

Sterre der Zee 2011-2019