Welkom op de website van

antroposofisch medisch centrum sterre der zee

een eerstelijns gezondheidscentrum in Scheveningen, waar de inzichten vanuit de antroposofie worden verbonden aan de reguliere geneeskunde.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is, dat bij de mens lichaam, ziel en geest wel van elkaar worden onderscheiden, maar tevens als een niet te scheiden geheel worden gezien.

Aan dit uitgangspunt wordt recht gedaan doordat in het centrum een samenwerkingsverband bestaat tussen mensen met verschillende beroepen in de gezondheidszorg. De medewerkers in het team zijn zowel regulier als antroposofisch opgeleid en ze kunnen, indien dat gewenst is, samenwerken en afstemmen. De lijnen zijn kort en met elkaar kan een zo volledig mogelijke zorg geboden worden.

Hierbij wordt uitgegaan van zelfgenezend vermogen in de mens. Vanuit respect daarvoor wordt er in de behandeling naar gestreefd om dit zelfgenezend vermogen te wekken.

Antroposofische gezondheidscentra in Zuid-West Holland

www.atl-leiden.nl (Leiden)
www.de-lemniscaat.nl (Leiden)
www.therapeuticumaurum.nl (Zoetermeer)
www.therapeuticumsymphytum.nl (Vlaardingen)
www.helianth.nl (Rotterdam)
www.therapeuticumcalendula.nl (Gouda)

Voor meer informatie over antroposofische geneeskunde kunt u kijken op de volgende sites:

www.antroposana.nl
www.nvaa.nl/pat_antrogen.htm

Informatie over vergoedingen door verzekeraars vindt u op de volgende site:

www.nvaz.nl

print deze pagina...

Sterre der Zee 2011-2019